Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Socynianizm-Zbigniew Ogonowski

22 lutego 2016 roku w Sali Okrągłego Stołu, Pałac Staszica,  odbyła się prezentacja, wydanej przez

Towarzystwo Naukowe Warszawskie,

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra   Birkenmajerów PAN

oraz

Kasę im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki,

książki

Profesora Zbigniewa Ogonowskiego

Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie

Słowo powitania wygłosił dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN, prof. Jarosław Włodarczyk,

oraz prezes Kasy Mianowskiego i sekretarz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, prof. Leszek Zasztowt

Głos zabrali:

Prof. Andrzej Walicki – Profesor Zbigniew Ogonowski – uczony i przyjaciel

Prof. Zbigniew Ogonowski – Jak doszło do powstania książki „Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie”

Prof. Stanisław Obirek – Refleksje o książce Profesora Zbigniewa Ogonowskiego

Dr Adam Aduszkiewicz – Mój nauczyciel – Profesor Zbigniew Ogonowski, i jego praca naukowa

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja.

Lokalizacja


Login Form