Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Aleksander Gieysztor -100-lecie urodzin

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji ze spotkania otwartego Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego poświęconego Aleksandrowi Gieysztorowi w 100-lecie urodzin, które odbyło się 11 kwietnia 2016 r. w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica w Warszawie. Kasa im. Mianowskiego była współorganizatorem tego wydarzenia.

 

Część 1. Aleksander Gieysztor w 100-lecie urodzin:Prof. Leszek Zasztowt otwarcie; Prof. Karol Modzelewski 1.

https://youtu.be/itR5TF40lt4

 

Część 2. Prof. Karol Modzelewski 2.

https://youtu.be/sz5Jn8IQ3DA

 

Część 3. Prof. Henryk Samsonowicz i Prof. Władysław Findeisen.

https://youtu.be/ji_T3-ssthU

 

Część 4. Prof. Maria Koczerska.

https://youtu.be/VSuG9TkL83k

 

Część 5. Prof. Jerzy Borejsza.

https://youtu.be/fBnfp573iGE

 

Część 6. Prof. Adam Koseski.

https://youtu.be/TannTaSMax4

 

Część 7. Prof. Roman Michałowski i Pani Zofia Kozłowska (Polskie Towarzystwo Historyczne).

https://youtu.be/KnaUt1B0NLc

 

Część 8. Prof. Wojciech Iwańczak i prof. Stanisław Suchodolski oraz p. Anna Gruszczyńska i dr Joanna Arvaniti (Archiwum PAN), plus trailer filmu o A. Gieysztorze.

https://youtu.be/7An3M_sSO04

  

Leszek Zasztowt

Lokalizacja


Login Form