Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Gwiazdy i outsiderzy nauki – wiek XIX i XX

Konferencja Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

przy wsparciu Fundacji Języka Polskiego

14 listopada 2016

Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 022

(pobierz program w pdf)

 

 PROGRAM

9.30 otwarcie konferencji

9.45–10.15 Jerzy Bartmiński, Drogi naukowej Anny Wierzbickiej ciąg dalszy

10.15–10.45 Karol Sauerland, Elida Maria Szarota – kariera prawie niemożliwa?

10.45–11.15 Marek Łaziński, Jan Baudouin de Courtenay i Aleksander Brückner. Losy i spuścizna

11.15.–11.45 przerwa na kawę

11.45–12.15 Robert Hammel, Lipska szkoła polskiej lingwistyki

12.15–12.45 Mieczysław Balowski, Władysław Nehring o dawnych polsko-czeskich stosunkach językowych

12.45–13.15 Urszula Kowalczuk, Bronisław Chlebowski. Nauka jako postulat i zadanie

13.15–14.00 dyskusja

14.00–15.00 przerwa na obiad

15.00–15.30 Halina Karaś, Jan Karłowicz – jego pozycja w nauce polskiej przełomu XIX i XX wieku

15.30–16.00 Magdalena Derwojedowa, Adam Antoni Kryński – dwukrotnie zapracowana emerytura

16.00–16.30 Mirosław Skarżyński, W kazańskiej szkole nie tylko polskiej lingwistyki

16.30–17.00 przerwa na kawę

17.00–17.30 Ewa Geller, Ludwik Zamenhof – międzynarodowy esperantysta i wynarodowiony jidyszysta

17.30–18.00 Dorota K. Rembiszewska, W kręgu Zdzisława Stiebera i jego, „szkoły slawistycznej”

18.00–18. 30 Alicja Nagórko, Halina Kurkowska i spóźniony polski strukturalizm

18.30–19.00 dyskusja

19.00 – zamknięcie konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja


Login Form