Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

AKTUALNOŚCI

Profesor Henryk Samsonowicz nie żyje

28 maja 2021 roku zmarł Profesor Henryk Samsonowicz, wybitna postać polskiego życia naukowego i publicznego. Znakomity historyk mediewista stanowi całą epokę w najnowszych dziejach Polski. Związany z Uniwersytetem Warszawskim tam pokonywał wszystkie szczeble swej błyskotliwej kariery naukowej. Autor setek rozpraw, które zdobią półki bibliotek na całym świecie. Interesowały go dzieje miast, mieszczaństwa, przemiany mentalności, kultura średniowieczna, egzystencja człowieka w całej jej złożoności. W macierzystej uczelni piastował wiele godności, z najwyższą rektora włącznie. Dorobek i postawę Profesora doceniono tak w Polsce, jak zagranicą, obdarzono go godnością doktora honoris causa wielu uczelni, był członkiem licznych towarzystw naukowych z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności i Towarzystwem Naukowym Warszawskim ( gdzie był również Członkiem Honorowym ) na czele. Wśród zaszczytów, którymi go hojnie należy wymienić Order Orła Białego.

Czytaj więcej...

Informacja o ankiecie TNW

Warszawa, 11 maja 2021 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

czasy pandemii ograniczyły naszą aktywność, ale z drugiej strony jest to czas sprzyjający refleksji. Chcielibyśmy zaproponować udział w ankiecie, która w jakimś stopniu odpowie na pytanie o „stan ducha” i obraz świadomości polskiego Uczonego anno 2021. Liczące ponad 450 wybitnych uczonych Towarzystwo Naukowe Warszawskie ma w swym gronie przedstawicieli wszystkich ważnych dziedzin nauki, czyli jest wspólnotą w pełni reprezentatywną dla całej nauki polskiej i tym samym uprawnioną do zabierania głosu i formułowania opinii oraz sugestii dotyczących wszystkich aspektów nauki w Polsce.

 

20210512 Ankieta o stanie nauki w Polsce

Czytaj więcej...

List do Ministra Czarnka w sprawie projektu Ustawy Kopernikańskiej

Warszawa, 7 kwietnia 2021

Szanowny Pan

Prof. dr hab. Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

 

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu wczorajszym wielu członków naszego Towarzystwa, a w tym Zarząd, otrzymało kopię anonimowego projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim. W projekcie tym proponowane jest utworzenie jako instytucji państwowych, podległych ministrowi nauki oraz finansowanych z budżetu państwa, dwóch nowych instytucji, a mianowicie Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej oraz Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Mimo, iż formalnie nie jest to zapisane bezpośrednio w projekcie, nie mamy najmniejszej wątpliwości, iż ostatecznym celem tej inicjatywy jest fakty­­czna likwidacja Polskiej Akademii Nauk a także utworzenie nowej państwowej jednostki naukowo-edukacyjnej o nader przypadkowym i niespójnym profilu akademickim.

 

Czarnek 1

Czytaj więcej...

Lokalizacja


Login Form