Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Sympozjum Chemia Supramolekularna z okazji 80-lecia urodzin prof. Janusza Lipkowskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Polska Akademia Nauk oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie

zapraszają na sympozjum naukowe

Supramolecular chemistry – past, present, future
zorganizowane z okazji 80-lecia urodzin profesora Janusza Lipkowskiego

Sympozjum odbędzie się 3 lutego 2023 w Audytorium Maximum im. Roberta Schumana na kampusie UKSW (Młociny), ul. K. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

 

 PROGRAM 

             10:00 – 10:05     Opening

             10:05 – 10:15     Speech by the Rector of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw – Fr. Professor Ryszard Czekalski  

    10:15 – 12:00     Speeches by invited guests

                                                           12:00 – 13:30                Lunch

    13:30 – 14:00       Jean-Marie Lehn (Strasbourg, France) – Steps Towards Complex Matter: Chemistry! 

    14:00 – 14:20       Tony Coleman (Lyon, France) – Born with a Silver spoon in your mouth

             14:20 – 14:40         Gheorghe Duca and Natalia Bolocan (Chisinau, Moldova) – Dihydroxyfumaric acid – quantum and supramolecular chemistry 

    14:40 – 15:00         Vitaly Kalchenko (Kiev, Ukraine) – Supramolecular    chemistry of calixarenes

              15:00 – 15:20         Luigi Nassimbeni (Cape Town, Republic of South Africa) – Physical aspects of supramolecular chemistry 

              15:20 – 15:50        Jerry L. Atwood (Columbia MO, USA) – Recent developments in complex supramolecular capsules

                                                         

 

Lokalizacja


Login Form