Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Sesja Nobel 2019

Pamięci Profesora Jerzego Majkowskiego

           Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Wydział Nauk Biologicznych i Wydział Nauk Lekarskich, Instytut Medycyny Dwiadczalnej i Klinicznej PAN, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na Sesję Naukową         

Nagrody Nobla 2019

w dziedzinie fizjologii lub medycyny oraz w dziedzinie fizyki

 

Sesja odbędziesię

10grudnia 2019r.wsaliposiedzeńRadyWydziałuBiologiiUniwersytetu

Warszawskiego(102A,I p.),ul.Miecznikowa 1, Warszawa

 

PROGRAM

 

16:00 Prof. Leonora Bużańska (IMDiK im.MossakowskiegoPAN,ZakłaBioinżynieriKorek Macierzystych)

Nagroda Nobla z fizjologiilubmedycyny2019sylwetkiNoblisw

 

16:10 Prof. Claudine Kieda (WIM,Laboratorium OnkologiMolekularnej Terapii

Innowacyjnych)

Oxygentensiongovernsthecrosstalkbetweenthetumoranditsmicroenvironment:should angiogenesisbe thetargetoftherapies?

 

16:40 Prof. Józef Dulak (UJ,WydziałBiochemii, Biofizyki Biotechnologii,Zakład

BiotechnologiMedycznej)

Cozawdzięczamytegorocznymnoblistomczylico nieco oterapiigenoweji komórkowejniedokrwieniumięśni,kończyn iserca.

 

17:10 Dr hab. Katarzyna Winiarska (UW,Wydział Biologii, ZakłaRegulacji

Metabolizmu)

HIF-1jakoregulatoraktywnościprocesuglukoneogenezywnerkach

 

17:30 Prof. Krzysztof Meissner (UW,WydziałFizykiKatedrTeoriCząsteki

Oddziaływań Elementarnych)

Nagroda Nobla zfizyki2019- Gwiazdy,Planety,Wszechświat  

 

18:00 Gorący poczęstunek

Zebranie Ogólne, odsłonięcie tablicy pamiątkowej

ZAPROSZENIE

Zarząd Towarzystwa Naukowego Warszawskiego zaprasza na uroczyste Zebranie członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które odbędzie się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, w dniu 9 grudnia 2019 r. o godzinie 15:30.

Program zebrania:

1. Odsłonięcie, w obecności Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego, tablicy pamiątkowej, poświęconej zmarłym i zamordowanym w latach 1939-1945 członkom Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

2. Wykład prof. Andrzeja Śródki, przybliżający sylwetki uczonych, nazwiska których znajdują się na tablicy.

PRZERWA

1. Informacja Zarządu o wyborach władz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego na kolejną kadencję (2020-2022).

2. Wolne wnioski.

Prosimy o liczne przybycie!

Leszek Zasztowt                                    Janusz Lipkowski

Sekretarz Generalny TNW                    Prezes TNW

Lokalizacja


Login Form