Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

AKTUALNOŚCI

Stanowisko Prezydium Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w sprawie możliwych retorsji finansowych wobec Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Uchwała z dn. 30 kwietnia 2023 r.

Z zażenowaniem i niedowierzaniem przyjęliśmy deklaracje ministra nauki i edukacji o możliwym ograniczeniu finansowania Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Ta deklaracja pojawiła się po wywiadzie w jednym z programów telewizyjnych z profesor dr hab. Barbarą Engelking, badaczką w nim zatrudnioną. Zwracamy uwagę, iż IFiS PAN od lat należy do najwyżej ocenianych placówek badawczych zarówno w środowisku naukowym, jak i przez organy ewaluacyjne Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Czytaj więcej...

Przesunięcie ZO na listopad 2023

W dniach 7-10 marca 2023 odbyło się głosowanie internetowe nad wnioskiem Zarządu o przesunięcie obrad Sprawozdawczo-Wyborczego ZO na listopad 2023.

Oddano 201 głosów przy użyciu formularza internetowego oraz przysłano 5 odpowiedzi bezpośrednio

TAK NIE WSTRZYM.
Formularz
198 1 2
Bezpośrednio 5
RAZEM 203 1 2

Tym samym podjęta została decyzja Towarzystwa o przedłużeniu kadencji Prezydium Zarządu do listopada b.r., gdy to powinno się odbyć Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Ogólne.

Sympozjum Chemia Supramolekularna z okazji 80-lecia urodzin prof. Janusza Lipkowskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Polska Akademia Nauk oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie

zapraszają na sympozjum naukowe

Supramolecular chemistry – past, present, future
zorganizowane z okazji 80-lecia urodzin profesora Janusza Lipkowskiego

Sympozjum odbędzie się 3 lutego 2023 w Audytorium Maximum im. Roberta Schumana na kampusie UKSW (Młociny), ul. K. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

 

Czytaj więcej...

Lokalizacja


Login Form