Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Aleksander Gieysztor -100-lecie urodzin

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji ze spotkania otwartego Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

poświęconego Aleksandrowi Gieysztorowi w 100-lecie urodzin, które odbyło się 11 kwietnia 2016 r. w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica w Warszawie.

Kasa im. Mianowskiego była współorganizatorem tego wydarzenia.

  

Część 1. Aleksander Gieysztor w 100-lecie urodzin: Prof. Leszek Zasztowt otwarcie; Prof. Karol Modzelewski 1.

https://youtu.be/itR5TF40lt4

Część 2. Prof. Karol Modzelewski 2.

https://youtu.be/sz5Jn8IQ3DA

Część 3. Prof. Henryk Samsonowicz i Prof. Władysław Findeisen.

https://youtu.be/ji_T3-ssthU

Część 4. Prof. Maria Koczerska.

https://youtu.be/VSuG9TkL83k

Część 5. Prof. Jerzy Borejsza.

https://youtu.be/fBnfp573iGE

Część 6. Prof. Adam Koseski.

https://youtu.be/TannTaSMax4

Część 7. Prof. Roman Michałowski i Pani Zofia Kozłowska (Polskie Towarzystwo Historyczne).

https://youtu.be/KnaUt1B0NLc

Część 8. Prof. Wojciech Iwańczak i prof. Stanisław Suchodolski oraz p. Anna Gruszczyńska i dr Joanna Arvaniti (Archiwum PAN), plus trailer filmu o A. Gieysztorze.

https://youtu.be/7An3M_sSO04

 Leszek Zasztowt

Socynianizm-Zbigniew Ogonowski

22 lutego 2016 roku w Sali Okrągłego Stołu, Pałac Staszica,  odbyła się prezentacja, wydanej przez

Towarzystwo Naukowe Warszawskie,

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra   Birkenmajerów PAN

oraz

Kasę im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki,

książki

Profesora Zbigniewa Ogonowskiego

Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie

Słowo powitania wygłosił dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN, prof. Jarosław Włodarczyk,

oraz prezes Kasy Mianowskiego i sekretarz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, prof. Leszek Zasztowt

Głos zabrali:

Prof. Andrzej Walicki – Profesor Zbigniew Ogonowski – uczony i przyjaciel

Prof. Zbigniew Ogonowski – Jak doszło do powstania książki „Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie”

Prof. Stanisław Obirek – Refleksje o książce Profesora Zbigniewa Ogonowskiego

Dr Adam Aduszkiewicz – Mój nauczyciel – Profesor Zbigniew Ogonowski, i jego praca naukowa

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja.

Lokalizacja


Login Form