Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Zebranie Wydz. II 18.10.2018 - seminarium

Zarząd Wydziału II TNW oraz Seminarium Historii Kobiet i Historii Płci Kulturowej imienia Łucji Charewiczowej zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się

18 października 2018 roku w godzinach 13:30 - 16:00

w siedzibie

Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Pałac Staszica

Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

sala 006 – w głębi korytarza (uwaga zmiana sali)

Kolejne spotkanie w ramach Seminarium poświęcimy zagadnieniu implementacji lub ignorowania perspektywy płci kulturowej, problemom i nowym perspektywom jakie ona ze sobą niesie w najnowszych badaniach nad historią kobiet i płci w średniowieczu. Seminarium w swoim zamyśle będzie okazją do wymiany poglądów między badaczkami i badaczami epok dawniejszych, ale także podjęcia szerszej refleksji na temat sposobów uprawiania historii płci, niezależnie od okresu historycznego.

Goście Seminarium – dr Małgorzata Kołacz-Chmiel oraz dr Grzegorz Pac przedstawią swoje własne badania, podzielą się także refleksją na temat stosowania kategorii gender w studiach nad średniowieczem. Komentarz do obu referatów wygłosi dr hab. Aneta Pieniądz. Na koniec spotkania przewidujemy dyskusję.

Dr Małgorzata Kołacz-Chmiel jest adiunktem Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych na UMCS w Lublinie, zajmuje się dziejami społeczno-gospodarczymi wsi w okresie późnego średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych oraz historią kobiet w społecznościach chłopskich w XIV-XV w. Jest autorką publikacji "Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski".

Dr Grzegorz Pac jest pracownikiem Zakładu Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego, jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół roli społecznej kobiet, queenship, ideologii władzy, hagiografii i kultu świętych, kultu Marii Panny, monastycyzmu wcześniejszego średniowiecza polskiego i powszechnego. Jest autorem monografii "Rola społeczna żon i córek w dynastii piastowskiej do połowy XII wieku. Studium porównawcze".

Dr hab. Aneta Pieniądz jest adiunktem w Zakładzie Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego, zakresem jej badan są dzieje prawa i praktyki prawnej, historia społeczna, historia konfliktów i relacji władzy w grupach krewniaczych we wczesnym średniowieczu. Jest min. autorka monografii "Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna".

Na spotkanie serdecznie zaprasza zespół Seminarium Charewiczowej: dr Iwona Dadej, dr Natalia Jarska, dr Anna Nowakowska-Wierzchoś, dr hab. Katarzyna Sierakowska

Zebranie Wydziału I 29.10.2018

Zarząd Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się

29 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

w sali 006 (dawniej 022) Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Na posiedzeniu

prof. Joanna Goszczyńska

wygłosi odczyt:

Tatry w sporze o słowacką tożsamość narodową

Na odczyt i dyskusję zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Streszczenie referatu dostępne jest na stronie internetowej http://www.tnw.waw.pl/ w zakładce Wydziału I.

W drugiej części posiedzenia, zamkniętej, z udziałem członków TNW, zaplanowano:

1. Głosowanie w sprawie wyboru prof. Joanny Goszczyńskiej, prof. Jakuba Zdzisława Lichańskiego na członków korespondentów.

2. Sprawy bieżące.

sekretarz Wydziału I TNW                           

dr hab. Dorota Rembiszewska prof. IS PAN 

przewodniczaca Wydziału I TNW

prof. dr hab. Alicja Nagórko

Lokalizacja


Login Form