Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Zebranie Wydziału V 25.05.2017r.

Prezes Wydziału V Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Profesor Jerzy Majkowski

zaprasza p.t. członków Wydziału na zebranie, które odbędzie się

w dniu 25.05.2017r. o godzinie 16 w sali 05 (obecnie 001) 

w Pałacu Staszica w Warszawie.

PROGRAM:

1.  Wykład Prof. Zofii Zwolskiej pt. "Trąd - jedna z wielu zapomnianych chorób tropikalnych"

2.  Przyjęcie nowych członków do TNW

3.  Informacja o 15 C.K.U.

4.  Wolne wnioski.

KONFERENCJA NAUKOWA 25-26 MAJA 2017

ZAPROSZENIE

Komisja Terminologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Komitet Słowianoznawstwa PAN,

Komitet Językoznawstwa PAN

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

Terminologia słowiańska: dziś i jutro

25-26 maja 2017

Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica

Warszawa, ul. Nowy Świat 72

 

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

 

Prof. dr hab. Sambor Grucza, Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

 

Prof. dr hab. Janusz Lipkowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

 

Prof. dr hab. Andrzej Markowski, Przewodniczący Rady Języka Polskiego

 

Komitet Organizacyjny:

prof. Wiktoria L. Iwaszczenko, prof. Wiaczesław K. Szczerbin, prof. Wołodymyr W.

 

Dubiczynśkyj, prof. Stanisław Gajda, prof. Wojciech Chlebda, prof. Piotr Fast,

 

 

prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska, prof. Dorota Urbanek, dr hab. Anna Kozłowska,

 

 

dr Marta Małachowicz, dr Mariusz Górnicz, dr Łukasz Karpiński

Lokalizacja


Login Form