Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

SEMINARIUM imienia Łucji Charewiczowej

Zaproszenie na inaugurację

Seminarium historii kobiet i historii płci

imienia Łucji Charewiczowej

19 października 2017 roku, godz. 12:00- 18:00

w siedzibie

Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Pałac Staszica, sala nr 001 (dawniej 05)

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

 

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne zebranie Seminarium historii kobiet i historii płci imienia Łucji Charewiczowej, powstałego przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim, przy współpracy z Instytutem Historii PAN. Seminarium odnosi się do tradycji historiograficznej w Polsce, zainicjowanej przez Łucję Charewiczową w latach międzywojennych, postulującej włączenie do kanonu badań historycznych tematów związanych z historią kobiet. Zadaniem seminarium jest promowanie dorobku naukowego patronki oraz dyskusja nad recepcją jej dzieł.

Nadrzędnym celem Seminarium jest wymiana wiedzy i animowanie dyskusji wśród polskich badaczek i badaczy zajmujących się historią kobiet oraz historią płci. Zależy nam, aby polskie badania historyczne tego nurtu włączać
w międzynarodowy obieg historyczny. Chcemy także konsolidować krajowe środowisko zajmujące się wskazanymi obszarami naukowej refleksji oraz popularyzować nowe paradygmaty badawcze.

Spotkania będą odbywały się cztery razy w roku. Do udziału serdecznie zapraszamy osoby, którym bliskie są cele i tematyka seminarium.

Program spotkania inauguracyjnego:

12:00 Powitanie

12:15-12:30 Dlaczego Łucja Charewiczowa?

12:30-13:00 Olga Gul, UL Lwów

"Łucja Charewiczowa - prekursorka urban studies oraz historii kobiet. Wybrane aspekty naukowej twórczości lwowskiej historyczki"

13:00-14:00 Dyskusja

14:00-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-15:45 Dietlind Hüchtker, GWZO Leipzig

"Z warsztatu historyczki: refleksje o performansie, performatywności
i polityce. Galicja i jej ruchy polityczne jako przykład"

15:45-16:45 Dyskusja

16:45-17:00 Podsumowanie

Organizatorki: Katarzyna Sierakowska (IH PAN), Iwona Dadej (IH PAN), Natalia Jarska (IH PAN), Anna Nowakowska-Wierzchoś (AAN)

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium nadsyłając mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Apel do członków PAN

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1952 roku działalność Towarzystwa Naukowego

Warszawskiego została zatrzymana, a jego majątek nakazano przekazać tworzonej Polskiej Akademii Nauk.

Z kolei Prezydium PAN pismem z dnia 9 lutego 1954 r. wystąpiło do Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy o wykreślenie TNW z rejestru stowarzyszeń, co zostało dokonane. W ten sposób Towarzystwo zostało pozbawione przez Rząd majątku a przez PAN, jak się to później okazało, także ciągłości historycznej.

W tej sytuacji zgromadzeni w dniu 19 grudnia 2016 roku na Walnym Zebraniu członkowie TNW zwracają się do członków Polskiej Akademii Nauk, aby na swym Zgromadzeniu Ogólnym doprowadzili do uchwały uznającej reaktywowanie w 1981 r. Towarzystwa przez żyjących jego członków za faktyczne przywrócenie ciągłości TNW.

Jednocześnie członkowie TNW zwracają się do Prezydium PAN o podjęcie wszelkich możliwych kroków dla odwrócenia skutków działalności swoich poprzedników w celu przywrócenia ciągłości Towarzystwa, także prawnej, której zostało pozbawione niezgodnie z prawem.

Uważamy, że w te działania powinni zaangażować się członkowie PAN, będący jednocześnie członkami TNW, a ci są liczni. Byłoby szczególnie cenne, aby te działania zakończyły się sukcesem w roku 2017 tj. w 110 rocznicę powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Lokalizacja


Login Form