Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Wydział II Zebranie 24.04.2017.

Wydział II TNW zaprasza na posiedzenie poświęcone przybliżeniu

sylwetki oraz dorobku naukowego Profesora Janusza Tazbira.

Dyskusję i wymianę opinii poprzedzi zagajenie, które zaprezentują Prof. Stanisław Bylina, Prof. Urszula Augustyniak oraz Prof. Wojciech Kriegseisen. 

 Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie, Nowy Świat 72, w dniu 24 kwietnia 2017roku o godz. 17 w sali 05 (obecnie 001)

W drugiej części posiedzenia omówione zostaną sprawy organizacyjne wydziału.

Sekretarz Wydziału II     Przewodniczący Wydziału II TNW

/-/ Prof. Jan Piskurewicz   /-/ Prof. Włodzimierz Mędrzecki

15. Cykliczna Konferencja Naukowa

26 kwietnia 2017 r. odbędzie się 15. Cykliczna Konferencja Naukowa pt. Wyzwania XXI wieku: Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne.

Tematem Konferencji jest "Odpowiedzialność cywilna i korporacyjna lekarza".

Organizator Konferencji

Wydział V Nauk Lekarskich Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Federacja Polskich Towarzystw Medycznych.

Miejsce: Pałac Staszica, Sala Stanisława Staszica.

Wstęp wolny

Lokalizacja


Login Form