Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Zarząd

 

Prezydium Zarządu

 

prezes:

prof. dr hab. Jerzy M. Langer

 

wiceprezes:

prof. dr hab. Leszek Zasztowt

 

sekretarz generalny:

prof. dr hab. Wojciech Iwańczak

 

z-ca sekretarza generalnego:

prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz

 

skarbnik:

prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban

 

z-ca skarbnika i wydawczyni TNW:

prof. dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska

 

Zarząd (przedstawiciele Wydziałów)

 

przewodnicząca Wydziału I:

prof. dr hab. Alicja Nagórko 

 

sekretarz Wydziału I:

prof. dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska

 

przewodniczący Wydziału II:

prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki

 

sekretarz Wydziału II:

prof. dr hab. Katarzyna Sierakowska

 

przewodniczący Wydziału III:

prof. dr hab. Andrzej Twardowski

 

sekretarz Wydziału III:

prof. dr hab. Feliks Przytycki

 

przewodnicząca Wydziału IV:

prof. dr hab. Leonora Bużańska

 

sekretarz Wydziału IV:

prof. dr hab. Paweł Lipiński

 

przewodnicząca Wydziału V:

prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel

 

sekretarz Wydziału V:

prof. dr hab. n.med. Aneta Nitsch-Osuch

 

przewodnicząca Wydziału VI:

prof. dr hab. Małgorzata Jakubowska

 

sekretarz Wydziału VI:

prof. dr hab. Dorota Pijanowska

 

Komisja Rewizyjna

 

prof. dr hab. Joanna Goszczyńska (Przewodnicząca)

prof.dr hab. Stanisław Kazubski

dr Wojciech Kuźmierkiewicz

prof. dr hab. Tadeusz Palko

prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska

 

Lokalizacja


Login Form