Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Profesor Paweł Rowiński Prezesem ALLEA

Ilustracja

Zgromadzenie Ogólne ALLEA, w 30 rocznicę jej utworzenia, wybrało na funkcję Prezesa Profesora Pawła Rowińskiego, wieloletniego członka TNW, członka rzeczywistego PAN i wiceprezesa PAN w latach (2015-2022), a obecnie dyrektora Instytutu Geofizyki PAN. To wyjątkowe wyróżnienie dla polskiego akademika jako, że członkami ALLEA (All European Academies) jest ponad 50 Akademii Nauk z ponad 40 krajów członkowskich Rady Europy. Polskimi członkami ALLEA są PAU i PAN. Wybór polskiego uczonego na to niezwykle prestiżowe i wpływowe stanowisko, to nie tyko osobisty sukces i wyróżnienie dorobku naukowego oraz organizacyjnego Profesora, ale i ogromna szansa dla Polski i innych krajów naszego regionu. Należy przypomnieć, że ALEA jest partnerskim ciałem doradczym w zakresie polityki naukowej dla Komisji Europejskiej. 
Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze.

 O wizji i rozwoju ALLEA na najbliższe lata z nowym prezesem, prof. Pawłem Rowińskim wywiad na YouTube  https://youtu.be/Bi-b0_4FlCo?si=kjnBJTborwfxMcDY

Lokalizacja


Login Form