Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

1995 r.


 1. Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992, pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej. – Warszawa 1995. – 555 s. (językoznawstwo).
 2. Informatyzacja bibliografii slawistycznej: materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa 6-7 grudnia 1994, pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej. - Warszawa 1995. - 100s. (językoznawstwo).
 3. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski, Spotkania z uczonymi. - Warszawa 1995. - 100 s. (historia). 
 4. Tadeusz Lewaszkiewicz, Łużyckie przekłady Biblii: przewodnik bibliograficzny. (Język na Pograniczach nr 14). Warszawa 1995. - 181 s. (językoznawstwo).
 5. Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian: seria grecka. Z. 3: Pisarze z VII-X wieku, wydali Alina Brzóstkowska i Wincenty Swoboda. - Warszawa 1995. (Prace Slawistyczne nr 103). -573 s. (historia).

Lokalizacja


Login Form