Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

1997 r.

 1. Leszek Zasztowt. Kresy 1832-1864. - Warszawa 1997. - 456 s. + 16 tablic (historia oświaty).
 2. Jadwiga Karwasińska, Wybór pism [cz. 2]: Kujawy i Mazowsze, pod red. Teresy Dunin-Wąsowicz. – Warszawa 1997. -301 s. (historia).
 3. Mózg, pod red. Mirosława Mossakowskiego i Marka Kowalczyka. - Warszawa 1997. – 152 s. (medycyna).
 4. Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1994 z uzupełnieniami za lata 1992-1993, pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej; oprac. przez zespół w składzie: Hanna Karpińska, Małgorzata Kornacka,  Zenon Mikos, Zofia Rudnik-Karwatowa i Vladan Stamenković, przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. - Warszawa 1997. - 822 s. (językoznawstwo).
 5. Kresy – pojęcie i rzeczywistość, pod red. Kwiryny Handke. - Warszawa 1997. - 327 s. (językoznawstwo). Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian: seria grecka. Z. 4: Pisarze z VIII-XII wieku, wydali Alina Brzóstkowska i Wincenty Swoboda. - Warszawa 1997 (Prace Slawistyczne nr 106). - 409 s. (historia). Joanna Rapacka, Leksykon tradycji chorwackich. - Warszawa 1997. - 272 s. + 30 tablic (literaturoznawstwo).
 6. Zofia Kaleta. The Surname as a Cultural Value and an Ethnic Heritage. Tracing your Polish Roots. - Warszawa 1997. - 377 s. + mapa (językoznawstwo).
 7. Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, pod red. Hanny Popowskiej-Taborskiej. – Warszawa 1997. (Prace Slawistyczne nr 105). - 291 s. (językoznawstwo).
 8. Siew Dionizosa: Inspiracje Grecji Antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowo - Wschodniej. Rekonesans, pod red. Jerzego Axera, Zbigniewa Osińskiego i Małgorzaty Borowskiej. - Warszawa 1997. - 248 s. (teoria literatury).
 9. Zdzisław Mikulski, Systematyka i definicja nauk o wodzie (w ujęciu historycznym). Zeszyty terminologiczne. Seria: Nauki o Ziemi. - Warszawa 1997. - 49 s. (ekologia).
 10. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski, Hydrologiczna terminologia jeziorna. Zeszyty Terminologiczne. Seria: Nauki o Ziemi. - Warszawa 1997. - 36s. (ekologia)

Lokalizacja


Login Form