Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

1998 r.

 1. Polskie nazwy własne - Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko. - Warszawa - Kraków 1998. - 554 s. (językoznawstwo).
 2. Jadwiga Karwasińska. Wybór pism [Cz. 3]: Źródła archiwalne, pod red. Teresy Dunin-Wąsowicz.- Warszawa 1998. - 220 s. (historia).
 3. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Wanda Szulowska, Antroponimia polska na Kresach południowo-wschodnich. - Warszawa 1998. - 366 s. + mapa (językoznawstwo).
 4. Józef Piłatowicz. Feliks Kucharzewski (1849 - 1935) - historyk techniki. - Warszawa 1998. - 176 s. (historia nauki i techniki).
 5. Jan Łukasiewicz, Logika i metafizyka, pod red. Jacka Juliusza Jadackiego. - Warszawa 1998. - 574 s. (logika).
 6. Iryda Grek-Pabisowa, Kwiryna Handke, Małgorzata Ostrówka, Anna Zielińska, Bohatyrowicze sto lat później. - Warszawa 1998. - 338 s. (językoznawstwo).

Lokalizacja


Login Form