Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

2001 r.

 1. Urszula Wójcik, Nazwy miejscowe dawnego województwa rawskiego. – Warszawa 2001. – 296 s. (językoznawstwo).
 2. Marta Piber, Służew Średniowieczny. – Warszawa 2001. – 281 s. (historia).
 3. 200-lecie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, praca zbiorowa pod red. Zdzisława Mikulskiego. – Warszawa 2001. – 116 s. (historia TNW).
 4. Joanna Sujecka, Ikona domu. – Warszawa 2001. – 226 s. (historia kultury).
 5. Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1996 z uzupełnieniami za lata 1992-1995, pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej; oprac. Hanna Karpińska, Zofia Rudnik-Karwatowa, Maria Malinowska, Zenon Mikos przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych. – Warszawa 2001. – 862 s. (językoznawstwo).

Lokalizacja


Login Form