Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

2003 r.

 1. Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1997, pod. red. Zofii Rudnik-Karwatowa – Warszawa 2003. – 743 s. (językoznawstwo).
 2. Procesy innowacyjne w językach słowiańskich, pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej. – Warszawa 2003. – 257 s. (językoznawstwo).
 3. Języki mniejszości i języki regionalne, pod red. Elżbiety Wrocławskiej i Jadwigi Zieniukowej. – Warszawa 2003. – 555 s. (językoznawstwo).
 4. Piotr Dahlig, Muzyka adwentu. O tradycji ligawek mazowiecko-podlaskich. – Warszawa 2003. – 300 s. (muzykologia).
 5. Ewa Dzięgiel, Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja językowa w wybranych wsiach chłopskich i szlacheckich. – Warszawa 2003. – 187 s. (językoznawstwo).
 6. Ewa Rzetelska-Feleszko, Aleksandra Cieślikowa, przy współudziale Jerzego Dumy, Słowiańska onomastyka, encyklopedia, t. II – Warszawa 2003. – 635 s. (językoznawstwo).

Lokalizacja


Login Form