Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

2006 r.

 1. Ewa Rzetelska-Feleszko. W świecie nazw własnych. - Warszawa, 2006 – 250 s.
 2. Helena Krasowska.   Górale polscy na Bukowinie (studium socjologiczne i leksykalne). - Warszawa 2006 – 335 s.
 3. Ewa Golachowska. Język i kultura ludności wsi szlacheckich i chłopskich w dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu. Studium socjolingwistyczne. - Warszawa 2006 – 350 s.
 4. Beata Raszewska-Żurek. Kształtowanie się nazwisk równych imionom w Polsce (w. XIII – XVI) - Warszawa 2006  - 270 s.
 5. Lucyna A. Jankowiak. Słownictwo medyczne Stefana Falimirza. Studium początków polskiej renesansowej terminologii medycznej, t. II.  - Warszawa 2006 -  490 s.
 6. Iryda Grek-Pabisowa. Acta Baltico – Slavica t. XXIX  -Warszawa, 2006 -245 s.                    
 7. Gustaw Juzala, Semiotyka folkloru muzycznego pograniczy polsko-litewskich. - Warszawa 2006 – 250 s.

Lokalizacja


Login Form