Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Członkowie Wydziału I

Jerzy Axer

Mirosław Bańko

Grażyna Bobilewicz
Bohdan Krzysztof Bogacki
Andrzej Bogusławski
Jerzy Bralczyk
Maria Krzysztof Byrski

Tomasz Czarnecki

Oskar Stanisław Czarnik

Janusz Danecki
Stanisław Dubisz
Jerzy Duma
Marek Dziekan

Barbara Falińska
Ewa Geller

Teresa Giermak-Zielińska
Michał Głowiński
Stanisław Godziński

Joanna Goszczyńska
Zbigniew Greń
Maciej Grochowski

Sambor Grucza
Renata Grzegorczykowa
Romuald Huszcza

Elżbieta Jamrozik
Joanna Jurewicz

Halina Karaś
Krzysztof Koehler
Małgorzata Korytkowska
Teresa Kostkiewiczowa
Alina Kowalczykowa
Władysław Kupiszewski

Andrzej Lam

Jacek Leociak

Grzegorz Leszczyński

Jakub Lichański
Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Małgorzata Marcjanik

Andrzej Markowski
Andrzej Mencwel
Teresa Michałowska
Barbara Milewska-Waźbińska

Alicja Nagórko
Alina Nowicka-Jeżowa

Włodzimierz Pianka
Hanna Popowska-Taborska
Marek Prejs
Jadwiga Puzynina

Dorota Krystyna Rembiszewska
Janusz Rieger

Kazimierz Sabik
Piotr Salwa
Elżbieta Sarnowska-Temeriusz
Elżbieta Sękowska
Janusz Siatkowski
Elżbieta Smułkowa

Robert Sucharski
Zbigniew Sudolski
Jolanta Sujecka
Roch Sulima
Małgorzata Szpakowska
Grażyna Szwat-Gyłybowa

Marek Świdziński

Roman Taborski
Zuzanna Topolińska

Krystyna Waszak

Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski

Ewa Wolnicz-Pawłowska
Krzysztof Dominik Wrocławski

Anna Zielińska

Jadwiga Zieniukowa
Krzysztof Żaboklicki

Lokalizacja


Login Form