Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Członkowie honorowi i członkowie wspierający TNW

CZŁONKOWIE HONOROWI

 

Juliusz Bardach (1914-2010) historyk prawa i ustroju

Janina Dobrzańska-Kaczanowska, biolożka

Władysław Findeisen (1926-2023) nauki inżynieryjne, automatyka i robotyka

Aleksander Gieysztor (1916-1999) historyk, mediewista

Michał Głowiński (1934-2023) filolog, historyk literatury

Bolesław Górnicki (1909-1998) pediatra, historyk medycyny

Adam Hulanicki (1929-2019) chemik

Marek Kowalczyk neurofizjolog, toksykolog

Zygmunt Antoni Kruszewski politolog, filozof

Jerzy Marian Langer fizyk, b. prezes TNW

Janusz Lipkowski fizykochemik, b. prezes TNW

Zdzisław Mikulski (1920-2016) geograf

Jaroslav Panek (zagraniczny) historyk

Andrzej Paszewski genetyk, fizjolog, b. prezes TNW

Jadwiga Puzynina językoznawczyni

Witold Rudowski (1918-2001) chirurg, transfuzjolog, b. prezes TNW

Edward Rużyłło (1909-2009) internista, gastrolog

Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009) slawistka, polonistka

Henryk Samsonowicz (1930-2021) historyk, mediewista

Janusz Siatkowski językoznawca, slawista

Barbara Skarga (1919-2009) filozofka

Piotr Strebeyko (1907-2003) botanik, fizjolog roślin

Stefan Świeżawski (1907-2004) historyk filozofii

Andrzej Śródka (1946-2022) patofizjolog, historyk medycyny

Andrzej Mariusz Trautman fizyk

Andrzej Kajetan Wróblewski fizyk, historyk fizyki

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY TNW

 

Polska Akademia Nauk – nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń oraz wyposażenia dla działalności TNW, w tym zebrań TNW w Pałacu Staszica.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od1996 - delegacja wybranych akcji stypendialnych FNP

Politechnika Warszawska od 2006 – coroczne zadeklarowane wpłaty

Uniwersytet Warszawski od 2009 – coroczne zadeklarowane wpłaty

Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego od 2015 – coroczne zadeklarowane wpłaty

Fundacja Języka Polskiego - wsparcie finansowe sesji, konferencji organizowanych przez Wydział I TNW


Lokalizacja


Login Form