Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Członkowie honorowi i członkowie wspierający TNW

CZŁONKOWIE HONOROWI

 

Juliusz Bardach (1914-2010)

Władysław Findeisen (1926-2023)

Aleksander Gieysztor (1916-1999)

Michał Głowiński

Bolesław Górnicki (1909-1998)

Adam Hulanicki (1929-2019)

Zygmunt Antoni Kruszewski

Janusz Lipkowski

Zdzisław Mikulski (1920-2016)

Jaroslav Panek (zagraniczny)

Andrzej Paszewski

Jadwiga Puzynina

Witold Rudowski (1918-2001)

Edward Rużyłło (1909-2009)

Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009)

Henryk Samsonowicz (1930-2021)

Janusz Siatkowski

Barbara Skarga (1919-2009)

Piotr Strebeyko (1907-2003)

Stefan Świeżawski (1907-2004)

Andrzej Śródka (1946-2022)

Andrzej Mariusz Trautman

Andrzej Kajetan Wróblewski

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY TNW

 

Polska Akademia Nauk – nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń oraz wyposażenia dla działalności TNW, w tym zebrań TNW w Pałacu Staszica.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od1996 - delegacja wybranych akcji stypendialnych FNP

Politechnika Warszawska od 2006 – coroczne zadeklarowane wpłaty

Uniwersytet Warszawski od 2009 – coroczne zadeklarowane wpłaty

Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego od 2015 – coroczne zadeklarowane wpłaty

Fundacja Języka Polskiego - wsparcie finansowe sesji, konferencji organizowanych przez Wydział I TNW


Lokalizacja


Login Form